A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-ában foglaltak alapján:

  • a települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Fentiek alapján Ikervár Község Önkormányzata előzetes felmérést végez a településen élő bölcsődés korú gyermekekre vonatkozóan, hogy a bölcsődei ellátást mely időponttól kezdődően tudná megvalósítani.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőt/Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti szándékukat az alábbiakban letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

A nyilatkozatot egy eredeti példányban kitöltve, aláírva és a megfelelő időpontot kiválasztva kell visszaküldeni Ikervár Község Önkormányzata (9756. Ikervár, Kossuth u. 47.) címre legkésőbb 2023. április 15. napjáig.

Ikervár község Önkormányzata