Európai Uniós forrás segítségével csapadékvíz elvezető rendszer felújítására került sor Ikervár községben, a TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00011 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztések című pályázati kiírására benyújtott projekt 70,18 millió Forint támogatásban részesült.

Ikervár Község Önkormányzata a település csapadékvíz elvezető hálózatát kívánja megvalósítani, illetve felújítani, mellyel az utóbbi idők heves záporainak kártételeit lehet minimalizálni.

A projekt a Rába Vas megyei szakasza mentén fekvő település, Ikervár belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza. A Rábán 1896-ban épített ikervári vízerőmű az ország első vízerőműve (ma is működő ipari műemlék). A Rába folyóból leválasztott tavak (pl. Patkó-tó) és a műcsatorna szintén Ikervár területén találhatóak.

A kedvezményezett neve: Ikervár Község Önkormányzata

A projekt címe: Települési infrastruktúra fejlesztése Ikervár községben
Megvalósítás helyszíne: Ikervár, József Attila utca 131 hrsz., Ikervár, külterület 0581. hrsz
A beruházás megvalósításának ideje: 2021.01.01 – 2022.09.30.
Beruházás összköltsége: 70 180 522 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 73 419 022 Ft
Bevont önkormányzati önerő mértéke: 3 238 500 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása

A József Attila utcában megvalósult az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetése a meglévő nyugati oldali csapadékvíz elvezető nyílt útárok felújításával. Az utca geodézia viszonyaiból fakadóan kétirányú lejtésű. Megközelítőleg az utca felezőjében lévő magasponttól északi és déli irányba esik. A felső, északi elvezető hálózat által szállított csapadékvizek befogadója a települést északról határoló, meglévő külterületi földárok. Az utca déli részén keletkező csapadékvizek továbbvezetését egy viszonylag mélyebb vonalvezetésű, zárt csatornaszakaszokkal is rendelkező meglévő nyílt árok biztosítja. A csapadékvizek végső befogadója a települést keletről határoló Rába folyó.
Az utca nyugati oldalán a meglévő nyílt földmedrű árok 1:1 rézsűhajlású előregyártott mederelemekkel kerül leburkolásra, a kapubejárókat átlag 4,0 m hosszú, O40 cm belméretű betoncső átereszekkel kell kialakítani.

További információ kérhető:
Fehér Ferenc, polgármester
+36-95 / 490-001