Európai Uniós forrás segítségével csapadékvíz elvezető rendszer felújítására került sor Ikervár községben, a TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00011 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztések című pályázati kiírására benyújtott projekt 70,18 millió Forint támogatásban részesült.

Ikervár Község Önkormányzata a település csapadékvíz elvezető hálózatát kívánja megvalósítani, illetve felújítani, mellyel az utóbbi idők heves záporainak kártételeit lehet minimalizálni.

A projekt a Rába Vas megyei szakasza mentén fekvő település, Ikervár belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza. A Rábán 1896-ban épített ikervári vízerőmű az ország első vízerőműve (ma is működő ipari műemlék). A Rába folyóból leválasztott tavak (pl. Patkó-tó) és a műcsatorna szintén Ikervár területén találhatóak.

A kedvezményezett neve: Ikervár Község Önkormányzata

A projekt címe: Települési infrastruktúra fejlesztése Ikervár községben
Megvalósítás helyszíne: Ikervár, József Attila utca 131 hrsz., Ikervár, külterület 0581. hrsz
A beruházás megvalósításának ideje: 2021.01.01 – 2022.09.30.
Beruházás összköltsége: 70 180 522 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 73 419 022 Ft
Bevont önkormányzati önerő mértéke: 3 238 500 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása

A József Attila utcában megvalósult az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetése a meglévő nyugati oldali csapadékvíz elvezető nyílt útárok felújításával. Az utca geodézia viszonyaiból fakadóan kétirányú lejtésű. Megközelítőleg az utca felezőjében lévő magasponttól északi és déli irányba esik. A felső, északi elvezető hálózat által szállított csapadékvizek befogadója a települést északról határoló, meglévő külterületi földárok. Az utca déli részén keletkező csapadékvizek továbbvezetését egy viszonylag mélyebb vonalvezetésű, zárt csatornaszakaszokkal is rendelkező meglévő nyílt árok biztosítja. A csapadékvizek végső befogadója a települést keletről határoló Rába folyó.
Az utca nyugati oldalán a meglévő nyílt földmedrű árok 1:1 rézsűhajlású előregyártott mederelemekkel kerül leburkolásra, a kapubejárókat átlag 4,0 m hosszú, O40 cm belméretű betoncső átereszekkel kell kialakítani.

A József Attila utcában megvalósult az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetése a meglévő nyugati oldali csapadékvíz elvezető nyílt útárok felújításával. Az utca geodézia viszonyaiból fakadóan kétirányú lejtésű. Megközelítőleg az utca felezőjében lévő magasponttól északi és déli irányba esik. A felső, északi elvezető hálózat által szállított csapadékvizek befogadója a települést északról határoló, meglévő külterületi földárok. Az utca déli részén keletkező csapadékvizek továbbvezetését egy viszonylag mélyebb vonalvezetésű, zárt csatornaszakaszokkal is rendelkező meglévő nyílt árok biztosítja. A csapadékvizek végső befogadója a települést keletről határoló Rába folyó.

Az utca nyugati oldalán a meglévő nyílt földmedrű árok 1:1 rézsűhajlású előregyártott mederelemekkel került leburkolásra, a kapubejárókat átlag 4,0 m hosszú, O40 cm belméretű betoncső átereszekkel kellett kialakítani.

A kivitelezési munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvételre 2022.08.10-én került sor.  

A projektben szemléletformáló rendezvény lebonyolítására is sor került

A szemléletformálás fő céljai:

– A lakosság környezettudatos vízgazdálkodásra, takarékos vízhasználatra ösztönzése;
– Felhívni a figyelmet a vizek helyben tartásának fontosságára, gyakorlati megoldások bemutatása;
– A létrehozott infrastruktúra fenntartásának fontosságára való ügyelemfelhívás.

A fenti célok eléréséhez az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

  • A projekt céljait és eredményeit bemutató, valamint a környezettudatosságra ösztönző kiadvány készítése valósult meg 100 példányban;
  • Rövid szóróanyag összeállítására került sor.

A kiadványt és a szóróanyagot a lakosság részére, a település háztartásaiba – kiemelten a beruházással érintett háztartások részére – is eljuttattuk, valamint a szemléletformáló tevékenység zárásaként megvalósult rendezvényen is elérhető volt. Az óvodás és iskolás korú gyerekek számára rajz-, illetve fotópályázatot szerveztünk „Miért fontos a víz?” címmel, melynek ünnepélyes díjátadójára a szemléletformáló rendezvényen került sor, ahol a megvalósult projektet Fehér Ferenc, Ikervár község polgármestere mutatta be röviden a megjelentek részére. Ezt követően a Művelődési ház aulájában a lakossági kérdésekre és észrevételekre válaszoltak a szakemberek, illetve hasznos tanácsokat kaphattak az érdeklődők a vízgazdálkodás, takarékos vízhasználat és a csapadékvíz felhasználása témakörökben

További információ kérhető:
Fehér Ferenc, polgármester
+36-95 / 490-001