Európai Uniós forrás segítségével bölcsőde kialakítására került sor Ikervár Község Önkormányzata által Ikerváron, a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00017 pályázat keretén belül. A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati kiírásra benyújtott projekt 123,09 millió forint támogatásban részesült.

Ikervár Község Önkormányzata számára is, mint minden település számára fontos, hogy a lakosság igényeit ki tudja elégíteni. Ennek érdekében minőségi, elérhető szolgáltatásokat kíván nyújtani, hogy ezzel a lakosságmegtartó erejét fokozni tudja és hozzájáruljon a nők munkaerőpiaci és családanyai szerepének összehangolásához.

Az Önkormányzat a településen jelenleg óvodai nevelést biztosít, azonban a meglévő, saját tulajdonban álló, használaton kívüli, régi orvosi rendelő épületének átalakításával és felújításával magas színvonalú ellátás biztosítása mellett 12 kisgyermek egyidejű ellátására alkalmas bölcsődét kíván létrehozni.

A projekt célja a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a helyi gyermekellátási kapacitások fejlesztéséhez, a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága növekedéséhez, az életminőségi javításához, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segíti elő.

A kedvezményezett neve: Ikervár Község Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Ikervár községben

Megvalósítás helyszíne: 9756 Ikervár, József Attila utca 83.

A beruházás megvalósításának ideje: 2020.09.01. – 2022.11.30.

Beruházás összköltsége: 123.093.101 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 123.093.101 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Beruházás rövid bemutatása:

A projekt keretében bölcsőde kialakítása tervezett a jelenleg használaton kívüli, régi orvosi rendelő épületének átalakításával és felújításával magas színvonalú ellátás biztosítása mellett. A bölcsőde 12 kisgyermek egyidejű ellátására alkalmas.

Az épületben a válaszfalak áthelyezésével, nyílászárók cseréjével, az épület energetikai fejlesztésével, az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve kerül kialakításra a tervdokumentáció adatai alapján egy földszinten 118,04 m2, pinceszinten 36,43 m2 alapterületű bölcsőde, 32,34 m2 alapterületű fedett előtérrel és terasszal.

Cél a fenntartható, minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének elősegítését irányzó gyermekellátási szolgáltató hely létrehozása. Az infrastrukturális fejlesztés a gyermekellátásra életre hívott bölcsőde szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek kialakításával a hozzáférés egyenlőtlenségének mérséklését célozza meg.

A bölcsőde működtetéséhez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerinti eszközök, játékok kerülnek beszerzésre, eszközlista szerint.

A beruházás működtetése 1 fő teljes állásban dolgozó munkavállaló valamint 1 fő részmunkaidős alkalmazott számára jelent biztos foglalkoztatást, így elmondható, hogy a beruházásnak munkahelyteremtő hatása is jelentkezik.

A specifikus cél a bölcsődei feladatok ellátásához szükséges épület megfelelő kialakításával új szolgáltatás elérhetővé tétele az akadálymentesítés megvalósításával.  A fejlesztés hozzájárul a pedagógiai és módszertani reformokhoz, támogatja a tartalmi fejlesztéseket, biztosítja a korszerű és egészséges nevelési feltételeket.  A projekt célja a gyermekek bölcsődei elhelyezésének támogatása, az idő minőségi eltöltésének biztosítása. Projektgazda célja biztosítani a minőségi neveléshez való hozzáférést, valamint a funkcionális intézmények kialakítását, a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével.

További információ kérhető:

Fehér Ferenc, Polgármester

+36-95 / 490-001

info@ikervar.hu