2023.| 08. | 31.

BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA IKERVÁR KÖZSÉGBEN

Európai Uniós forrás segítségével bölcsőde kialakítására kerül sor Ikervár községben, a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00017 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati kiírására benyújtott projekt 159,4 millió Forint támogatásban részesült.

Ikervár Község Önkormányzata számára is, mint minden település számára fontos, hogy a lakosság igényeit ki tudja elégíteni. Ennek érdekében minőségi, elérhető szolgáltatásokat kíván nyújtani, hogy ezzel a lakosságmegtartó erejét fokozni tudja és hozzájáruljon a nők munkaerőpiaci és családanyai szerepének összehangolásához.

Az önkormányzat a településen jelenleg óvodai nevelést biztosít, azonban a meglévő, saját tulajdonában álló, használaton kívüli, régi orvosi rendelő épületének átalakításával és felújításával magas színvonalú ellátás biztosítása mellett 12 kisgyermek egyidejű ellátására alkalmas bölcsődét kíván létrehozni.

A kedvezményezett neve: Ikervár Község Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Ikervár községben

Megvalósítás helyszíne: 9756 Ikervár, József Attila u. 83.

A beruházás megvalósításának ideje: 2020.09.01-2023.09.30

Beruházás összköltsége: 179 493 688 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 159 399 411 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása:

A projekt keretében a meglévő épület átalakításával, megfelelő helyiségek kialakításával bölcsőde kialakítására került sor. A bölcsőde az épületben a válaszfalak áthelyezésével, nyílászárók cseréjével, az épület energetikai fejlesztésével, az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve került kialakításra.

A projektben létrehozott ingatlan fejlesztési tevékenysége során figyelembe vettük az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az akadálymentesség teljesülése preventív, megelőző gondolkodásmódot feltételez, így a projekt keretében érvényesült az egyetemes tervezés elve.

A bölcsőde működtetéséhez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerinti eszközök, játékok beszerzésre kerültek. A kivitelezés tejes körűen megvalósult.

További információ kérhető:

Fehér Ferenc, polgármester

+36-95 / 490-001