A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt megnevezése
Az Ikervári ÁMK infrastruktúra- és eszközfejlesztő beruházása a Zichy Antónia Általános Iskolában a korszerű tanulási feltételek megteremtése érdekében
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0004

Kedvezményezett megnevezése, adatai
Ikervár Község Önkormányzata
9756 Ikervár, Kossuth u. 47.
www.ikervar.hu

Támogató szervezet
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
www.vati.hu

Kivitelező megnevezése és adatai
GENERÁL Építőmester Építőipari Kivitelező Kft.
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.

Mérnök megnevezése és adatai
Mórocz József
9700 Szombathely, Kemény Zsigmond u. 1.

A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja: 2010.03.01.-2010.11.30.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 176.214.600 Ft

A projekttel kapcsolatos dokumentumok letölthetők innen.

A projekt tartalma
Az infrastruktúrafejlesztési projekt keretében megújult az Ikervári ÁMK Zichy Antónia Általános Iskolája. Korszerű oktatási-nevelési körülmények között, egészséges környezetben tanulhatnak az alsó- és felső tagozatos gyerekek.

Több éves gondos előkészítő munka eredménye a projekt megvalósítása, melynek eredményeként a mikrotérség hosszútávon meghatározó létesítményévé vált az intézmény. Az épületek teljes körű felújításával, korszerűsítésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése volt a célunk, mely elősegíti az érintett települések népességszámának megőrzését. A teljes körű akadálymentesítéssel hozzájárultunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növekedéséhez. Az IKT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezetet alakítottunk ki, mely megalapozza a további fejlesztések költséghatékony megvalósítását.

A fejlesztés során elvégeztük az alsó- és felső tagozatos épületek teljes körű felújítását, korszerűsítését, kicseréltük a burkolatokat, az elhasználódott csővezetékeket, villamos hálózatot, szerelvényeket. A nyílászárók cseréjével és az épületek külső hőszigetelésével energiahatékony működési feltételeket biztosítottunk, a környezetbe illeszkedő, esztétikus megjelenéssel. Új melegítőkonyhát és étkezőt alakítottunk ki, mely nélkülözhetetlen (különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre) az itt tanulók és dolgozók ellátásához.

Korszerűsítettük az intézmény udvarát, pihenő-játszó udvar került kialakításra környezetbarát eszközök beépítésével. Új kerékpártárolót készítettünk és két akadálymentes parkoló épült a mozgáskorlátozottak részére.

Az eszközbeszerzéssel a hiányzó taneszközöket, tanszereket és iskolabútorokat pótoltuk, továbbá a magas szintű oktatás feltételeinek megteremtése érdekében korszerű természettudományi szaktantermet alakítottunk ki igen modern eszközpark megvásárlásával. A

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv tartalmi megvalósítását a tervezett ütemben végeztük, jelentős eredményeket értünk el a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, továbbá a kompetencia lapú képzés bevezetése területén.

A projektel kapcsolatos képek és részletes információk a www.ikervariamk.hu honlapon tekinthetők meg.