Pályázat címe: Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Pályázat száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Projekt címe: Ikervár Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00125
Kedvezményezett neve: Ikervár Község Önkormányzata
Megítélt támogatás: 7.000.000,-Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2016.09.15.-2018.06.30.

 

A projekt célja, tartalmának bemutatása

A projekt célja a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentése, az átláthatóság növelése, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás. Ennek keretén belül cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése az ASP technológia lehetőségeivel élve.

A projekt keretében Ikervár Község Önkormányzata csatlakozik az ASP rendszerhez.  A csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladatai ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.

Az önkormányzat 2017. január 1.-étől az ASP önkormányzati adó rendszerhez és a gazdálkodási rendszerhez, 2018. január 1-étől az iratkezelő, ingatlanvagyon-kataszter, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár rendszerhez csatlakozik.

A projekt támogatásával eszközbeszerzés, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelése, élesítése feladatok valósulnak meg.

A projekt keretében 8 db munkaállomás (számítógépek, monitorok, operációs rendszerek, szoftverek, szünetmentes tápegységek) 3 db laptop, 17 db e-kártyaolvasó,3 db swicth, 2 db Rack szekrény beszerzése történik. Az ASP rendszer követelményeinek megfelelő IT biztonsági szabályzatot, iratkezelési szabályzatot, elektronikus ügyintézését alakít ki az önkormányzat. A projekt során megtörténik az ASP szakrendszerek adatminőségének javítása, migrálása, tesztelése, élesítése és ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és átadási folyamat valósul meg. Az érintett önkormányzati dolgozók ASP oktatásokon, továbbképzéseken vesznek részt.

 

A projekt megvalósítási helyszínei

9756 Ikervár, Kossuth u.47.
9611 Csénye, Ady u.42.
9754 Pecöl, Széchenyi u.11.