Mint az ismert, a házi vízigényt kielégítő lakossági kutaknak vízjogi fennmaradási engedéllyel kell rendelkezniük 2023. után (ld. A vízgazdálkodásról szóló törvény 29. § (7.) bek. és 41/2017. BM rendelet), különben 300 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki a tulajdonosokra.

Ezért az önkormányzattal történt egyeztetést követően most Ikerváron, JÚLIUS 26-27-28-án (hétfő- kedd-szerda) szakemberek  vállalják a jelentkezőknek település-szinten az engedélyeztetési dokumentáció elkészítését még jóval a határidőt megelőzően, igen kedvező áron. A jegyzői hatáskörben engedélyezett

fúrt kutak eljárási díja 11 000 Ft, ásott kutaké 6 000 Ft.

Minden további költségtől mentes. Az összeírás környezetünk védelmét és az erőforrásainkkal való felelős gazdálkodást szolgálja, kérjük, éljen a lehetőséggel!

Jelentkezés, adatfelvétel az önkormányzaton, személyesen, vagy a 06/95/490-001 telefonszámon, hivatali időben

Szakmai felvilágosítás: a 06-20-800-3637 telefonon, vagy az info@kutengedelyeztetes.hu e-mail címen.

A jegyzői hatáskörbe tartozás feltételei:
–  magánszemély a kérelmező

–  500 m3/év vízigénybevétel alatti

–  a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények (pl. öntözés) kielégítését szolgálja

–  a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

–  a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

Kérelem nyomtatvány és kiegészítő tulajdonos adatlap az alábbiakban letölthető.