Tájékoztató Ikervár község településrendezési eszközeinek 8. számú módosításáról az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§.(4) bekezdés, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 43. §. (2) bekezdés a) pontja alapján.

A tájékoztató hirdetmény az alábbi linken tekinthető meg:

HIRDETMÉNY