NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására
kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról,
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról,
nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való
részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét
befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául
szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó
napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben
csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson,
kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén
látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját.
Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló
hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden
háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a
népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni
 mindenkiről, aki Magyarországon él,
 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
 lakás,
 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott,
üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a
lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell
válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni,
egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben
szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a
népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online
kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki
a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot
mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki
lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online
kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik
tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik
november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.
Feleljünk, egymásért!