Ikervár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

A teljes pályázati kiírás elérhető a

internetes oldalon, illetve papír alapon az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalban (9756. Ikervár, Kossuth u. 47.)

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről (amennyiben a pályázó már felsőoktatási hallgató).

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi  

nettó jövedelméről.  (Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. év Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban nem részesít olyan személyt, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 550%-át (ez 156.750,- Ft) meghaladja.

Annak a személynek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem fenti összeget nem haladja meg, a pályázati támogatás havi összege 4.000, -Ft.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál a testület az 1993. évi III. törvény 4.§-át veszi alapul. A rangsorolásnál az első szempont a családban az egy főre jutó átlagkereset. Amennyiben ez méltánytalan, a Képviselő-testület figyelembe veszi a pályázó családjának vagyoni helyzetét, valamint a családi körülményeket (helyzetét: gondviselője egyedül neveli, árva, félárva, munkanélküliség a családban, kollégiumi ellátásban részesül vagy sem stb.)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Ikervár, 2023. október 3.                                                                                         

Ikervár Község Önkormányzata