EU2020

65 éven felüli idős személyek támogatása

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 11.-i ülésén döntött arról, hogy támogatásban részesíti a településen élő idős személyeket 65 éves kortól.

A támogatás 2017. évi összege: 2.500,- Ft/fő, rendkívüli települési támogatás.

Támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át, jelenleg: 156.750,- Ft-ot.

A kérelem nyomtatványt minden 65 éven felüli személy részére eljuttatjuk.

Kérjük, hogy a nyomtatványt nyugdíj szelvénnyel, vagy bankszámla kivonattal, valamint TAJ számmal együtt szíveskedjenek az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalba visszajuttatni: 2017. november 30. napjáig.

A támogatás kifizetése az Önkormányzat házipénztárából történik a jogosult részére, vagy a jogosult által meghatalmazott személy részére.

Mondd el a véleményed!