EU2020

10 Hektárnál kisebb térmértékű földrészletek hirdetmény közzétételével történő értékesítése

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a MAGYAR ÁLLAM TULAJDONOSI JOGAIT GYAKORLÓ NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbi tájékoztatást adta ki:

A Szervezet a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, TÍZ HEKTÁRNÁL KISEBB TÉRMÉRTÉKŰ FÖLDRÉSZLETEKET TERVEZ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL ÉRTÉKESÍTENI.

A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében a Szervezet 2020. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) NAPJÁTÓL 2020. OKTÓBER 21. (SZERDA) NAPJÁIG a Dokumentumtár menüpont _ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK_ almenüpontjában, vagy az alábbi linken is elérhető HIRDETMÉNYT ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ INGATLANLISTÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁN ÉS HIRDETŐTÁBLÁJÁN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉT KÉRTE.

http://www.nfk.gov.hu/download.php?id_file=41379